Biznes i prawo

Notariusz – zawód szczególnego zaufania

Kiedy potrzebujemy sporządzić intercyzę lub testament, nabywamy czy sprzedajemy nieruchomość, niezbędny do wykonania tych czynności jest notariusz, inaczej rejent. Jest to zawód zaufania publicznego, a jego działalność regulują odpowiednie przepisy. Co należy wiedzieć o tej profesji?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym

Trudno nie zauważyć, że kancelaria notarialna znajduje się praktycznie na każdej głównej ulicy, również w takim mieście jak Olsztyn. Można po tym wywnioskować, że usługi świadczone przez notariusza cieszą się dużą popularnością. I oczywiście trzeba się z tym zgodzić. Jednak nie jest to zwykły zawód, a żeby zostać rejentem należy w pierwszej kolejności ukończyć studia prawnicze. Nie jest przy tym konieczna specjalizacja, jednak przyszły notariusz musi posiadać tytuł magistra. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu notarialnego oraz odbycie obowiązkowej asesury. Dopiero po tym, rejent może wykonywać swój zawód. Trzeba też zaznaczyć, że notariusz jest powoływany do pełnienia swej funkcji przez ministra sprawiedliwości, który upoważnia go tym samym do wykonywania czynności notarialnych (m.in. sporządzania dokumentów o tej randze). Jego szczegółowe funkcje i uprawnienia opisuje Prawo o notariacie – ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z nią m.in. notariusz jest funkcjonariusze publicznym, więc jest zawodem odpowiednio chronionym.

Kancelaria notarialna – dokumentuje różnego rodzaju umowy

Każda wykonywana przez rejenta czynność służbowa posiada charakter dokumentu urzędowego, musi więc być zgodna z prawem i jednocześnie odpowiednio zabezpieczać interesy każdej ze stron (także pod względem uniknięcia sporu w przyszłości). Kancelaria notarialna jest więc ważnym punkcie na mapie każdego miasta, a także Olsztyn może pochwalić się wieloma miejscami godnymi polecenia, warto sprawdzić choćby czym się zajmuje https://www.notariuszolsztyn.info/. A jakie sprawy nie obędą się bez udziału notariusza? Najpopularniejsze jego zadania to m.in.:

  • sporządzanie aktów notarialnych (np. sprzedaży, darowizny, pożyczki, podziału majątku, pełnomocnictwa, intercyzy, testamenty)
  • sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia
  • doręczanie oświadczeń
  • sporządzanie poświadczeń
  • przechowywanie pieniędzy, drogocennych rzeczy, ważnych dokumentów
  • potwierdzenie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów
  • tworzenie projektów aktów i innych dokumentów.

Jak widać jest to bardzo rozległy zakres uprawnień, dlatego też wykonywanie tego zawodu wymaga specjalnych predyspozycji i umiejętności

Znajdź najlepszego notariusza

Ze względu na to, że sprawy którymi zajmuje się rejent, często wymagają delikatnego podejścia i wyczucia (choćby w przypadku testamentów czy umów małżeńskich), konieczne jest sprawdzenie, która kancelaria notarialna spełnia nasze wymagania. Na pewno konieczny jest profesjonalizm oraz chłodne, fachowe podejście do tematu, które często potrafi ostudzić nasze emocje. Dobrze też, żeby przygotowywane przez niego dokumenty były możliwie jak najczytelniej sporządzone i łatwe do zrozumienia. Nie każdy jest w końcu ekspertem od prawa i potrafi posługiwać się językiem urzędowym. Dobry notariusz potrafi pogodzić prawnicze sformułowania i przystępny język. Wybierając kancelarię trzeba o tym wszystkim pamiętać, tym bardziej że Olsztyn jest miastem, w którym swoje kancelarie prowadzi wielu rejentów.